Thân Trọng Sơn
 • Thân Trọng Sơn
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0967566767
 • ttson1002.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Thể dục
Trần Kim Chi
 • Trần Kim Chi
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0964025269
 • tkchi0406.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Nguyễn Tấn Thiện
 • Nguyễn Tấn Thiện
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Giáo viên
 • 0973316913
 • Nguyenthiencdkt7.@gmail.com
 • Cử nhân GDQP-AN
Đinh Thị Thùy Dung
 • Đinh Thị Thùy Dung
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Giáo viên
 • 0398376386
 • dttdung1112.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Trần Khánh Nhơn
 • Trần Khánh Nhơn
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Giáo viên
 • 0379774447
 • tknhon.pbc@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Hoàng Thị Duyên
 • Hoàng Thị Duyên
 • Tổ TD-QP-Tin
 • Giáo viên
 • 0384346886
 • htduyen2408.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Thể dục