Lê Xuân Thành
 • Lê Xuân Thành
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0988156369
 • lxthanh1508.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Công nghệ
Phạm Thị Bảo Châu
 • Phạm Thị Bảo Châu
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0905166069
 • ptbchau2110.llkt@kontum.edu.vn