Trường Trung Học Phổ Thông Lê Lợi

  • Điện thoại: 02603.851.326
  • Email: c3leloi.kontum@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 50 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum