• Nguyễn Ngọc Duyệt
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ
 • Thạc sĩ Toán
Lê Minh Hoàng
 • Lê Minh Hoàng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư
 • 0905459779
 • lmhoang0708.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ QLGD
Phan Thị Huỳnh Như
 • Phan Thị Huỳnh Như
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0902140807
 • pthnhu2909.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Địa lí
Trần Ngọc Bảo
 • Trần Ngọc Bảo
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0935623190
 • tnbao1002.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Lê Thanh Bình
 • Lê Thanh Bình
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0961339337
 • ltbinh2209.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Vật lí