Giới thiệu

Đại chỉ trường: Số 50 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum

Email trường: c3leloi.kontum@moet.edu.vn

Số điện thoại cố định: (02603)851326

 

Cơ cấu tổ chức:

  1. Chi bộ:

– Bí thư: Nguyễn Hải Nam

– Phó bí thư: Lê Minh Hoàng

-Chi ủy viên: Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Bảo, Phan Thị Huỳnh Như

  1. Ban giám hiệu

 

  1. Công đoàn:

– Chủ tịch: Phan Thị Huỳnh Như

– Phó Chủ tịch: Dương Đức Trí

  1. Đoàn trường

– Bí Thư: Đoàn Tuấn Anh

– Phó bí thư: Lê Xuân Thành, Phạm Thị Bảo Châu

  1. Ủy ban hội Liên hiệp thanh niên:

– Chủ tịch: Nguyễn Anh Khoa

– Phó chủ tịch: Lê Công Hiếu

  1. Các tổ chuyên môn:

– Tổ Toán

– Tổ Vật lí – Công nghệ

– Tổ Hóa học

– Tổ Sinh học

– Tổ Ngữ văn

– Tổ Lịch sử – Địa lí

– Tổ Tiếng Anh

– Tổ Thể dục – GDQP – Tin học

– Tổ Văn phòng