Giới thiệu

Đại chỉ trường: Số 50 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum

Email trường: c3leloi.kontum@moet.edu.vn

Số điện thoại cố định: (02603)851326

Cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ:

– Bí thư: Nguyễn Ngọc Duyệt

– Phó bí thư: Lê Minh Hoàng

-Chi ủy viên: Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Bảo, Phan Thị Huỳnh Như

2. Lãnh đạo trường

Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Duyệt

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thanh Diễn

Phó Hiệu trưởng: Lê Minh Hoàng

3. Công đoàn:

– Chủ tịch: Phan Thị Huỳnh Như

– Phó Chủ tịch: Dương Đức Trí

4. Đoàn trường

– Bí Thư: Lê Xuân Thành

– Phó bí thư: Nguyễn Thị Kim Quyên, Phạm Thị Bảo Châu

5. Ủy ban hội Liên hiệp thanh niên:

– Chủ tịch: Nguyễn Anh Khoa

– Phó chủ tịch: Lê Công Hiếu

6. Các tổ chuyên môn:

– Tổ Toán

– Tổ Vật lí – Công nghệ

– Tổ Hóa học

– Tổ Sinh học

– Tổ Ngữ văn

– Tổ Lịch sử – GDCD

– Tổ Địa lí

– Tổ Tiếng Anh

– Tổ Thể dục – GDQP – Tin học

7. Tổ Văn phòng