Tô Thị Thành
 • Tô Thị Thành
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • 0966055079
 • ttthanh1007.llkt@kontum.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Anh
 • Tổ Văn Phòng
 • 0963078946
 • tuyetmaikngl@gmail.com
Nguyễn Bích Thảo
 • Nguyễn Bích Thảo
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thư viện
 • 0935.573.781
 • nbthao2604.llkt@kontum.edu.vn
Vũ Thị Thùy
 • Vũ Thị Thùy
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế
 • 0968773847
 • vtthuy2003.llkt@kontum.edu.vn
 • Trần Thị Vân
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên phục vụ
 • 0793528235
 • Bùi Thế Vũ
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Bảo vệ
 • 0326791047