Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021             Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT Kon Tum về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;             Căn cứ Chương trình số 02/CTr-SGDĐT ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT... ...