Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4003/BGDĐT-CNTT 07/10/2020 Công văn, Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07/10/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021.
37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư, Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021