Tiếp tục triển khai sử dụng Máy tính bảng thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Sáng thứ 5 ngày 21/12/2023 Trường THPT Lê Lợi đã tổ chức Tổ chức Hội giảng dạy học kiểm tra đánh giá bằng các thiết bị Máy tính bảng thuộc chương trình ” Sóng và máy tính cho em”

Lượt xem:

Đọc bài viết