Đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID mức 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn Số: 2440/SGDĐT-VP ngày 19/11/2023 V/v triển khai đợt cao điểm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/11/2023 Trường THPT Lê Lợi đã mời Công an Thành Phố Kon Tum về tại trường để đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho học sinh, nhằm đảm bảo 100% học sinh của trường Đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID mức 2.