CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THẦY NGUYỄN NGỌC DUYỆT GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/8/2023 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thầy Nguyễn Ngọc Duyệt giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi

Tập thể Sư phạm nhà trường kính chúc Thầy sức khỏe, lãnh đạo nhà trường ngày càng vững mạnh.