4003/BGDĐT-CNTT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4003/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 07/10/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07/10/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021.
Xem văn bản Xem Online
Tải về