Dương Đức Trí
 • Dương Đức Trí
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0982789836
 • ddtri1004.llkt@kontum.edu.vn
 • Ths. Lịch sử
Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0986357064
 • ntnhuyen1108.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT
Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Giáo viên
 • 0914222996
 • htthuong2805.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Ngân Thị Hằng
 • Ngân Thị Hằng
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Giáo viên
 • 0793520202
 • nthang2208.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT
Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Giáo viên
 • 0388624354
 • nthvan2212.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Giáo viên
 • 0903721276
 • ntkquyen0311.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Địa lí
Trần Thị Thúy
 • Trần Thị Thúy
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Giáo viên
 • 0859550333
 • ttthuy2607.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Địa lí