Lịch công tác tuần 03 – HK2

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai   Chào cờ Học bồi dưỡng, TD, nghề PT
Thứ Ba Học chính khóa Học bồi dưỡng, TD, nghề PT
Thứ Tư Học chính khóa Học bồi dưỡng, TD, nghề PT
Thứ Năm Học chính khóa Học bồi dưỡng, TD, nghề PT
Thứ Sáu Học chính khóa Học bồi dưỡng, TD, nghề PT
Thứ Bảy Học chính khóa, Họp Liên tịch Họp tổ CM
Chủ nhật