Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

            Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT Kon Tum về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

            Căn cứ Chương trình số 02/CTr-SGDĐT ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT Kon Tum về ban hành Chương trình Công tác trọng tâm năm học 2020-2021

            Trên cơ sở điều kiện và tình hình thực tế của nhà trường, Trường THPT Lê Lợi triển khai Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2020-2021 với những nội dung và thời gian thực hiện như sau:

 

TT Nội dung công việc Chỉ đạo Phối hợp Thời gian thực hiện
1 Tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm đối với lớp 10 Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ, các tổ CM 9/2020
2 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục Đ/c Quý Các tổ CM 9/2020
3 Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Đ/c Quý

(Học lực)

Các tổ CM 9/2020
4 Xây dựng Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học năm 2020-2021. Đ/c Quý Các tổ CM 9/2020
5 Tham gia tập huấn đại trà giáo viên thực hiện CT GDPT năm 2018 đối với cấp trung học về Modul 1 Đ/c Quý Các tổ CM 9/2020
6 Góp ý dự thảo về tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục Đ/c Quý Các tổ CM 9/2020
7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 Đ/c Quý Các tổ CM 9/2020
8 Tham gia tập huấn Bơi an toàn, phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao trường học Đ/c Quý Tổ TD-Tin học 9/2020
9 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục của tổ CM, GV, NV trong nhà trường Đ/c Quý Các tổ CM, các bộ phận 09/2020
10 Hội giảng: Dạy học theo chủ đề chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Đ/c Quý Các tổ CM 10/2020
11 Xây dựng Kế hoạch; tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021 Đ/c Quý Các tổ CM 10/2020
12 Kiểm tra, rà soát nhập số liệu trên phần mềm CSDL Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ 10/2020
13 Kiểm tra hồ sơ tổ CM, GV và các bộ phận khác (Lần 1) Đ/c Quý Các tổ CM, các bộ phận 11/2020
14 Hội giảng: Dạy học theo chủ đề chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Quý Các tổ CM 11/2020
15 Tham gia tập huấn bồi dưỡng GV cốt cán cấp trung học về Modul 1, 2, 3 thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 Đ/c Quý Các tổ CM 11/2020
16 Tham gia Cuộc thi E-learning cấp tỉnh Đ/c Quý Các tổ CM 11/2020
17 Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020-2021 Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ, Các tổ CM 11/2020
18 Tham gia Kiểm tra sát hạch cuối khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho giáo viên tiếng Anh các trường phổ thông Đ/c Quý Tổ Tiếng Anh 12/2020
19 Kiểm tra hồ sơ tổ CM, GV và các bộ phận khác (Lần 2) Đ/c Quý Các tổ CM, các bộ phận 01/2021
20 Tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh Đ/c Quý Các tổ CM 01/2021
21 Tham gia Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cho HS phổ thông cấp tỉnh Đ/c Quý Tổ Tiếng Anh 01/2021
22 Tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp trung học lần thứ Ĩ, năm học 2020-2021 Đ/c Quý Các tổ CM 02/2021
23 Hội giảng: Dạy học theo chủ đề chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Đ/c Quý Các tổ CM 03/2021
24 Tham gia tập huấn đại trà GV thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 cho GV cấp trung học về Modul 1, 2, 3 Đ/c Quý Các tổ CM 03/2021
25 Kiểm tra hồ sơ tổ CM, GV và các bộ phận khác (Lần 3) Đ/c Quý Các tổ CM, các bộ phận 03/2021
26 Tổ chức đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm và đề tài khoa học cấp trường Đ/c Quý Các tổ CM 03/2021
27 Hội giảng: Dạy học theo chủ đề chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Đ/c Quý Các tổ CM 03/2021
28 Tổ chức kiểm tra học kỳ II lớp 12 năm học 2020-2021 Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ,

Các tổ CM

04/2021
29 Lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Đ/c Quý Bộ phận giáo vu, văn phòng, GVCN liên quan 04/2021
30 Xây Kế hoạch; tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Đ/c Quý Các tổ CM liên quan 05/2021
31 Tổ chức kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11 năm học 2020-2021 Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ, Các tổ CM 05/2021
32 Lập danh sách HS kiểm tra lại; Xây dựng đề cương để HS ôn tập kiểm tra lại các môn Đ/c Quý Bộ phận giáo vụ, GV liên quan 05/2021
33 Kiểm tra hồ sơ tổ CM, GV và các bộ phận khác (Lần 4) Đ/c Quý Các tổ CM, các bộ phận 05/2021
34 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Rà soát, cập nhật CSDL cuối năm Đ/c Quý Các bộ phận, các tổ CM 06/2021
35 Tham gia tập huấn Bơi an toàn, phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao trường học cho giáo viên Thể dục toàn tỉnh Đ/c Quý Tổ TD-Tin học 07/2021

Ghi chú:

+ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 thực hiện theo lịch và hướng dẫn của Sở, Bộ GDĐT.

+ Trong năm học nếu có sự điều chỉnh, thay đổi kế hoạch thì nhà trường sẽ thông báo đến các tổ chuyên môn sau.

+ Kiểm tra hành chính, chuyên môn; tổ chức các hoạt đông chuyên môn khác, nhà trường sẽ có kế hoạch riêng.

+ Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất các hoạt động sư phạm khi cần thiết.